انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان

انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان (http://www.nooreaseman.com/)
-   شیطان شناسی (http://www.nooreaseman.com/forum166/)
-   -   دام ها و برنامه هاي شيطان (http://www.nooreaseman.com/forum166/thread58789.html)

zahra mirmehdi 27-10-2013 17:39

دام ها و برنامه هاي شيطان
 
دام ها و برنامه هاي شيطان


پس از آن که ابليس مأمور سجده بر آدم شد و به سبب کبر و غروري که داشت از سجده بر او ابا کرد، به خداي متعال گفت: اگر تا قيامت مرا زنده بگذاري، همه فرزندان او جز عدّه کمي را گم راه کرده و آن ها را از راه طاعت و بندگي تو بدر خواهم برد: «قال ارأيتَک هذا الّذي کرمت عليّ لئن اخّرتن الي يوم القيامة لاحتنکنّ ذرّيّته الاّ قليلاً.» خداي متعال هم فرمود: برو که کساني که از آن ها پيرو تو باشند، جهنم جزاي آن هاست که مسلّما جزايي تمام خواهد بود: «قال اذهب فمن تبعک منهم فانّ جهنّم جزاؤکم جزاءً موفورا.»در اين جا خداوند به اسباب و وسايل و دام هاي شيطاني براي گم راه کردن مردم اشاره کرده، خطاب به شيطان مي فرمايد: از آن ها هرکه را توانستي با صدايت تحريک کن و با سواران و پيادگانت بر آن ها بتاز و با آن ها در اموال و اولاد شرکت کن و به ايشان وعده بده. و شيطان جز فريب به آن ها وعده نمي دهد. در حقيقت، تو را بر بندگان من تسلّطي نيست و حمايت گر و وکيلي (همچون) پروردگارت بس است: «واستفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب عليهم بخيلک و رجلک و شارکهم في الاموال و الاولاد وعدهم و ما يعدهم الشيطان الاّ غرورا انّ عبادي ليس لک عليهم سلطان و کفي بربّک وکيلاً.» (اسرا: 6465)به راستي، اگر دقت کنيم، مي بينيم خداي متعال چهار دام و به عبارت ديگر چهار وسيله و برنامه براي شيطان در اضلال و اغواي ديگران برمي شمرد که هميشه در دنيا به انحاي گوناگون کاربرد فراواني دارند:1. «واستفزز من استطعت منهم بصوتک»؛ هر که را توانستي با صدايت تحريک کن و وسوسه نما. امروز هم شياطين بزرگ انس با پشتوانه و اعتماد به شياطين جن و ملاک قرار دادن آن ها به وسيله بنگاه هاي عظيم تبليغاتي خود و ابزار و وسايل ديگر، شايعات و تبليغات فراوان و دروغيني را براي گم راه کردن مردم و به خصوص جوانان به راه مي اندازند؛ تبليغاتي کاملاً حساب شده در قالب خبر، شعر، مصاحبه، طنز و مانند آن ها که فقط احزاب شيطاني را ياراي چنين تبليغاتي است.2. «واجلب عليهم بخيلک و رجلک»؛ با فريادت لشگر سواره و پياده را به جانب آنان روانه کن. بزرگان شياطين انس هم نيروهاي عظيمي تحت عناوين گوناگون مانند «نيروهاي واکنش سريع» براي اهداف دروغيني مانند مبارزه با تروريسم آماده کرده اند که در هر لحظه و در هر گوشه اي از جهان خواستند، هرطور صلاح ديدند، حمله مي کنند تا به اهداف شيطاني خود نايل شوند؛ اهدافي مانند سرکوب کردن جنبش هاي آزادي بخش و استقلال طلب، حمايت از اقمار خود، کسب منافع اقتصادي و سياسي و باج گيري.3. «و شارکهم في الاموال و الاولاد»؛ و با آنان در اموال و اولاد شريک شو. از جمله برنامه هاي شيطاني احزاب شيطاني در سلطه بر بندگان خدا و اغواي آن ها، رواج مسأله ربا در بين آن ها و سلطه بر منافع اقتصادي آن هاست تا هم اموال و ثروت هاي آن ها را به غارت ببرند و هم آن ها را مطيع خود و در نهايت، منحرف سازند. از سوي ديگر، هجمه فرهنگي به آن ها و شيوع فحشا و منکرات و ايجاد مراکز فساد و ازدياد فرزندان نامشروع و در يک کلمه، از خود بيگانه کردن جوانان، به طوري که فرهنگ بيگانه را فرهنگ خود بپندارند و به طور کلي، حيوانيت را به جاي انسانيت تلّقي کنند و از فطرت الهي و ويژگي هاي انساني خود کاملاً بيگانه شوند، از جمله برنامه هاي شياطين است که از طريق مسائل اقتصادي و تهاجم فرهنگي بر ايشان قابل دست رسي است.4. «و عدهم»؛ و به آن ها وعده (دروغين) بده و (آن ها را بفريب)آن ها را با وعده دروغين که اگر به برنامه هاي ما عمل کنيد، در آينده نه چندان دور به اوج رفاه و آسايش و دموکراسي خواهيد رسيد و اگر عمل نکنيد، هر لحظه از مدينه فاضله فاصله خواهيد گرفت و وعده هاي ديگر اعوان و ياران خود را فريب مي دهند.اما قرآن در خاتمه هشدار مي دهد تا مبادا بندگان صالح خدا فريب چنين وعده هاي دروغيني را بخورند: «و ما يعدهم الشيطان الاّ غرورا» و شيطان به غير از فريب دادن، به آن ها وعده اي نمي دهد. و باز خطاب به شيطان فرمايد: «انّ عبادي ليس عليهم سلطان»؛ بر بندگان من (هيچ گونه) سلطه اي نخواهي داشت. «و کفي بربّک وکيلاً».


اکنون ساعت 10:21 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2

vBFarsi Language Pack Version 4.0 beta1