شما در انجمن های ما ثبت نام نکرده اید یا هنوز وارد نشده اید . در صورتی که عضو نیستید همین حالا ثبت نام کنید.    
انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان

Help

فروشگاه طب اسلامی ، سنتی ، موادآرایشی ، بهداشتی و پوستی ارگانیک اسرار الشفاء


بازگشت   انجمن مذهبی ، فرهنگی و سیاسی نورآسمان > اسلام > مباحث ديگر بخش اسلامی > فلسفه و منطق


پاسخ
 
LinkBack ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی 07-07-2014, 11:19   #1
حرفه ای
 
ensanzade آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Aug 2013
محل سکونت: زیر خاک در قبرم
نوشته ها: 618
Thanks: 745
Thanked 1,148 Times in 438 Posts
پیش فرض تَشکیک ، اصطلاحی در منطق و فلسفه

تَشکیک ، اصطلاحی در منطق و فلسفه . در لغت به معنای به شک و تردید انداختن و در اصطلاح ، ویژگی الفاظی است که قسم متوسط میان الفاظ متواطی و مشترک اند. متواطی در اصطلاح به مفهوم کلی و لفظی اطلاق می شود که معنای واحد دارد و صدق و حمل آن بر افرادش یکسان و موافق با یکدیگر است (ابن سینا، 1405، ج 1، فن 2، ص 9؛ بهمنیاربن مرزبان ، ص 24؛ غزالی ، ص 52؛ سبزواری ، 1416، ج 1، ص 125ـ126). مشترک نیز لفظی است که به چند معنی به کار می رود.

ارسطو در جدل (کتاب 1، فصل 15، 106 الف ، س 9ـ15) پس از بیان الفاظی که چند معنی دارند (الفاظ مشترک ) و الفاظی که فقط یک معنی دارند (الفاظ متواطی )، به قسمی دیگر از الفاظ می پردازد که به گونه ای غیر از الفاظ مشترک ، معانی متعدد دارند. به گزارش ولفسون (ص 468)، اسکندر افرودیسی در تفسیر سخن ارسطو این قسم الفاظ را مبهم و مشکِّک نامیده است . ارسطو در جدل (کتاب 2، فصل 3، 110ب ، 16ـ111 الف ، س 7) الفاظ مشکک را چهار قسم دانسته است : 1) الفاظی که به چیزهای مختلفی که یک غایت دارند اطلاق می شوند، مانند اطلاق لفظ «صحّی » بر دارو و ورزش که غایت هر دو تندرستی است . مطابق آنچه در مابعدالطبیعة (کتاب 11، فصل 3، 1061الف ، س 3ـ7) آمده این الفاظ به چیزهایی اطلاق می شوند که از یک مبدأ باشند، مانند اطلاق لفظ «طبّی » بر کتاب طبّی و دارو و آلت جراحی (ولفسون ، ص 477ـ479). 2) الفاظی که به چیزهای متضاد اطلاق می شوند، مانند علم موسیقی که دانش آواهای هماهنگ و ناهماهنگ است ، یا پزشکی که دانش تندرستی و بیماری است . 3) الفاظی که به برخی از صفات و اعراض مشترک در اشیا که تفاوت آنها فقط از حیث تقدم و تأخر است ، اطلاق می شوند، مانند لفظ «شیرین » برای شکر و شربت (ولفسون ، ص 474ـ476). 4) الفاظ اضافی (نسبی ) و متشابه ، مانند کاربرد لفظ «قاعده » یا «مبدأ» برای پایة دیوار و قلب حیوان ؛ زیرا نسبت پایة دیوار به دیوار مانند نسبت قلب حیوان به حیوان است (فارابی ، ج 1، ص 92؛ ولفسون ، ص 483؛ نیز رجوع کنید بهارسطو، جدل ، کتاب 2، فصل 3، 111 الف ، س 6ـ7). ارسطو ( مابعدالطبیعة ، کتاب 5، فصل 6، 1016 ب ، س 34ـ 35) تشابه را نوعی نسبت می داند، در نتیجه بنا بر قول او الفاظ متشابه باید تحت الفاظ مشکّک قرار گیرند. وی در کتاب نفس (کتاب 1، فصل 1، 402ب ، س 6ـ 8)، بنا بر تفسیر اسکندر افرودیسی ، و نیز در مواضعی از مابعدالطبیعة (کتاب 4، فصل 2، 1003الف ، س 33ـ34، کتاب 7، فصل 4، 1030 الف ، س 21ـ22، فصل ، 6، 1031 ب ، س 13ـ14؛ ولفسون ، ص 498)، به قسم پنجمِالفاظمشکّک اشاره می کند. این الفاظ ، بر حسب تقدم و تأخر یا اولویت و آخِریت ، بر اشیا اطلاق می شوند، مانند لفظ وجود که ، به تصریح او، بر مقولات بر حسب تقدم و تأخر اطلاق می گردد، اول بر جوهر و سپس بر اعراض حمل می شود.

در متون منطقی و فلسفی اسلامی و به پیروی از آنها در متنهای عبری ، در تقریر قول ارسطو از الفاظ مشکّک سخن به میان آمده است (ولفسون ، ص 467). واژة عربی مشکّک ترجمة واژة یونانی است ، اما در ترجمه های لاتینیِ آثار ارسطو از عربی ، لفظ معادل این اصطلاح یکسان نبوده است . در ترجمه های کهن سده های میانه ، واژة مشکّک به لاتینی ترجمه شده است . در سدة نهم / پانزدهم در ترجمه هایی که از عبری به لاتینی صورت گرفته و نیز در ترجمه های نو لاتینی از عربی ، کلمة را معادل اصطلاحِ مشکّک آورده اند (ولفسون ، ص 495ـ496). ولفسون (ص 496ـ497) منشأ این اختلاف را نوشته های توماسِ آکوئینی * و دیگر فیلسوفان مدرسی می داند که اصطلاحات فلسفی وی را به کار برده اند. او می گوید در فلسفة اسلامی الفاظ متشابه را جزو الفاظ مشکّک آورده اند، اما در فلسفة توماسِ آکوئینی ، واژه های مشکّک ــ که وی آنها را بوضوح مشخص نمی کند ــ جزو الفاظ متشابه آمده اند و الفاظ متشابه در فلسفة او، مانند الفاظ مشکّک در فلسفة اسلامی ، به الفاظی اطلاق می شوند که نه مشترک اند

و نه متواطی .

حکیمان اسلامی بحث تشکیک و الفاظ مشکّک را در منطق آورده اند و اقسام پنج گانه ای را که ارسطو برای اینگونه الفاظ برشمرده ، ذکر کرده اند ( رجوع کنید به فارابی ، همانجا؛ ابن سینا، 1405، ج 1، فن 2، ص 10ـ11؛ غزالی ، ص 53 ـ 54؛ ولفسون ، ص 470ـ473؛ در بارة نظر ابن رشد و ابن میمون نیز رجوع کنید به ولفسون ، ص 480ـ489)، اما غالباً فقط قسم پنجم را در نظر گرفته و در تعریف آن گفته اند که عبارت است از لفظ مفرد کلی دارای معنای واحد که حمل و صدق آن بر افرادش یکسان و مساوی نیست ، بلکه به یکی از این وجوه بر افرادش صادق است : تقدم و تأخر، اولویت و غیراولویت ، شدت و ضعف ، زیادت و نقصان ، زیادی و کمی ، و یا در مجموع به کمال و نقص . مشکّک نامیدن آن ازینروست که چون لفظی متحدالمعنی است ، به الفاظ متواطی شباهت دارد، اما به دلیل تفاوت و اختلاف در صدقِ معنای آن بر افرادش ، تصور می شود که لفظِ مشترک است و آدمی را در تشخیص اینکه چه نوع لفظی است ، به شک می اندازد (ابن سینا، 1405، همانجا؛ بهمنیاربن مرزبان ، ص 23ـ24؛ نصیرالدین طوسی ، ص 25؛ علامه حلّی ، ص 9؛ قطب الدین رازی ، ص 39؛ سبزواری ، ج 1، ص 125). سهروردی (ج 2، حکمة الاشراق ، ص 17) مشکّک را «معنی ] عام [ متفاوت » نامیده است ( رجوع کنید بهشهرزوری ، ص 49؛ قطب الدین شیرازی ، ص 49). وی (همانجا) لفظ متواطی را «عام متساوق » (یا «عام متساوی ») نامیده است (شهرزوری ؛ قطب الدین شیرازی ، همانجاها).

در فلسفة اسلامی ، به مناسبت بحث از انواع تمایز میان موجودات ، قسم دیگری از تشکیک بیان شده است (برای نمونه رجوع کنید به سبزواری ، ج 2، ص 179ـ180؛ طباطبائی ، ص 18ـ 19). این قسم از تشکیک ، بر خلاف قسم پیشین ، متعلق به حوزة الفاظ و مفاهیم نیست ، و عبارت است از نحوه ای تمایز میان دو شی ء که در عین اشتراک از هم متمایزند و مابه الاتفاق میان آنها عین مابه الافتراق است ؛ مثلاً در تمایز اجزا و مراتب زمان ، مثل دیروز و امروز، مابه الاختلاف عین مابه الاشتراک است ، یعنی سبب اختلاف «دیروز» و «امروز»، حقیقت زمان و عامل اشتراک آنها نیز همان زمان است (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 427ـ 428، 443، 445، 432، حاشیة طباطبائی ؛ سبزواری ، ج 2، ص 110؛ آشتیانی ، 1404، ص 156). ملاصدرا (سفر اول ، ج 1، ص 427) این قسم از تشکیک را نظر فیلسوفان اشراقی در بیان قسم دیگر از تمایز دانسته است . ملاهادی سبزواری (ج 2، ص 105) طرح این قسم تشکیک را به حکمای پهلوی نسبت داده است که از آن در باب تبیین وحدت و کثرت حقیقت وجود بهره برده اند. به گفتة سبزواری (ج 1، ص 126ـ127) در این قسم تشکیک ، تفاوت و اختلاف در حقیقتِ امر مشکّک و به سبب آن است و خود حقیقت آن امر دارای عرض عریضی است که تمام و نقصان در ذات آن و به سبب آن است نه به امری زائد و خارج از آن . وی همچنین این قسم را، به سبب اینکه اخص از قسم دیگر است ، تشکیک خاص و از آن جهت که برای خواص قابل درک است ، تشکیک خاصی می نامد و در مقایسه با این ، قسم دیگر را ــ که در باب الفاظ مفرد کلی بیان شد ــ تشکیک عامی می خواند. در نظر وی ، تفاوت و اختلاف در تشکیک عامی ، به سبب امور زائد برذات از قبیل قوابل و عوارض است و نه به نفس معنی و مفهوم ؛ بنابراین ، مرجع این قسم تشکیک به تواطرجوع کنید به است . به عبارت دیگر، در جایی که مابه الاتحاد و مابه الاختلاف ، دو امر مغایر باشند، حمل مفهوم واحد بر مصادیق و افرادش تنها به لحاظ مابه الاتحاد و از قبیل حمل به تواطرجوع کنید به است نه به تشکیک ؛ اما چون عامه و افراد ساده اندیش اینگونه موارد را تشکیک می پندارند، به آن تشکیک عامی می گویند (سبزواری ، همانجا؛ آشتیانی ، 1404، ص 158ـ 159؛ جوادی آملی ، ج 1، بخش 1، ص 258).

در خصوص تشکیک خاصی این شرایط را بر شمرده اند: وحدت حقیقی معنای مشکّک ؛ کثرت حقیقی چیزی که به تشکیک متصف می شود؛ وحدت حقیقی ، محیط بر کثرت و ساری در آن باشد و احاطه و سَرَیان آن مجازی نباشد؛ کثرت حقیقی به نحو حقیقی تحت آن واحد حقیقی منطوی باشد. دو شرط اخیر به این معناست که وحدت حقیقی ، عامل کثرت و کثرت نیز مظاهر همان وحدت باشد و چیز دیگری در تحقق کثرت به نحو استقلال یا مشارکت نقش نداشته باشد. این شرایط چهارگانه در تحقق تشکیک خاصی ، نشانة تفاوت معنایی تشکیک خاصی با تشکیک عامی است . بنا بر این قول ، تشکیک خواندن این دو به اشتراک لفظی است (جوادی آملی ، ج 1، بخش 5، ص 548).

بنا بر نظر حکیمان اشراقی ، تشکیک خاصی در ماهیات جاری است ، مانند تشکیک در حقیقت نور؛ در مقابل ، مشائیان اسلامی این رأی را باطل دانسته و بر ابطال آن براهینی اقامه کرده اند (صدرالدین شیرازی ، سفر اول ، ج 1، ص 427ـ430). نزد مشائیان ، چون وجودات ، حقایق متباین اند (سبزواری ، ج 2، ص 111؛ طباطبائی ، ص 18)، تشکیک در حقیقت وجود مردود است . اما ابن سینا در مباحثات (ص 41، ش 9) ضمن ردّ تباین وجودات ، اختلاف و تباین را به ماهیت اشیا نسبت می دهد و وجود را مشکّک و از حیث شدت و ضعف ، مختلف می داند. ملاصدرا ( رجوع کنید به سفر اول ، ج 1، ص 427ـ 446، سفرسوم ، ج 1، ص 14ـ23) و پیروان وی تشکیک را منحصر در حقیقت وجود می دانند ( رجوع کنید به سبزواری ، ج 2، ص 105ـ114؛ طباطبائی ، ص 18ـ20). وی در اسفار ( رجوع کنید به همانجاها) ضمن بررسی و نقد اقوال حکیمان اشراقی و مشائی و نزاع ایشان در بارة تشکیک در ماهیت (یا به تعبیر دیگر در ذات و ذاتیات ) به بیان نظر خود و برقراری توافق میان رأی خود و حکیمان اشراقی می پردازد.

میرزا مهدی آشتیانی (1404، ص 156ـ157) اقسام دیگری برای تشکیک به اعتبار وجود ذکر کرده است که عبارت اند از: خاص الخاصی ؛ أخص الخواصی ؛ صفاء خلاصة خاص الخاصی ؛ صفاء خلاصة أخص الخواصی ؛ و قسم دیگری بدون نام . با توجه به توضیحاتی که وی در بارة هریک از آنها داده ، در واقع تعابیر گوناگونی از وحدت حقیقت وجودند (نیز رجوع کنید به همو، 1377 ش ، ص 353ـ354).

منابع : مهدی آشتیانی ، اساس التّوحید: مبحث قاعدة الواحد لایصدر عنه الّاالواحد ، چاپ جلال الدین آشتیانی ، تهران 1377ش ؛ همو، تعلیقة رشیقة علی شرح منظومة السّبزواری ، ج 1: المنطق ، قم 1404؛ ابن سینا، الشفاء، المنطق ، ج 1، الفن الثانی : المقولات ، چاپ ابراهیم مدکور، قاهره 1378/1959، چاپ افست قم 1405؛ همو، المباحثات ، چاپ محسن بیدارفر، قم 1371ش ؛ بهمنیاربن مرزبان ، التّحصیل ، تصحیح مرتضی مطهری ، تهران 1375ش ؛ عبداللّه جوادی آملی ، رحیق مختوم : شرح حکمت متعالیه ، ج 1، بخش 1، قم

1375 ش ؛ هادی بن مهدی سبزواری ، شرح المنظومة ، چاپ حسن حسن زاده آملی ، تهران 1416ـ1422؛ یحیی بن حبش سهروردی ، مجموعة مصنّفات شیخ اشراق ، چاپ هانری کوربن ، تهران 1355ش ؛ محمدبن محمود شهرزوری ، شرح حکمة الاشراق ، چاپ حسین ضیائی تربتی ، تهران 1372ش ؛ محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی ، الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة ، تهران 1337ش ، چاپ افست قم ] بی تا. [ ؛ محمدحسین طباطبائی ، نهایة الحکمة ، چاپ عبداللّه نورانی ، قم 1362ش ؛ حسن بن یوسف علامه حلّی ، الجوهرالنّضید فی شرح منطق التّجرید ، قم 1363ش ؛ محمدبن محمد غزالی ، معیارالعلم فی المنطق ، چاپ احمد شمس الدین ، بیروت 1410/1990؛ محمدبن محمد فارابی ، المنطقیّات لِلفارابی ، چاپ محمدتقی دانش پژوه ، قم 1408ـ1410؛ محمدبن محمد قطب الدین رازی ، تحریر القواعد المنطقیة ، شرح الرسالة الشمسیة ، لِنجم الدین عمربن کاتبی قزوینی ، قاهره ] بی تا. [ ، چاپ افست قم 1363ش ؛ محمودبن مسعود قطب الدین شیرازی ، شرح حکمة الاشراق ، چاپ سنگی تهران 1315؛ محمدبن محمد نصیرالدین طوسی ، اساس الاقتباس ، در عبداللّه انوار، تعلیقة براساس الاقتباس خواجه نصیرطوسی ، ج 1، تهران 1375ش ؛ هری ا. ولفسون ، «اصطلاح مُشکّک ، در آثار ارسطو و فلسفة اسلامی و آثار ابن میمون »، ترجمة فریدون بدره ای ، در منطق و مباحث الفاظ : مجموعة متون و مقالات تحقیقی ، چاپ مهدی محقق و توشی هیکو ایزوتسو، تهران 1353ش ؛

/ فاطمه فنا /

منبع encyclopaediaislamica.com

امضای ensanzade
بحث و گفتگو ((چرا تا به حال ازدواج نکرده اید؟))

خداوند در قرآن مى فرماید: «بگو: اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم روا داشتید، از رحمت خداوند مأیوس و نا امید نشوید که خدا همة گناهان را مى آمرزد».
امیرالمؤمنین (ع) مى فرماید: «در تمام قرآن آیه اى امید بخش تر از این در مورد گناه کاران و توبه کنندگان نیست».
رسول خدا(ص) مى فرماید: «اگر مرتکب گناهان بسیارى که زمین و آسمان را فرا گیرد شدید، اگر به راستى پشیمان شوید،‌خداى تعالى توبه شما را مى پذیرد».

پيشنهادهايي براي دوستي هرچه بيشتر با امام زمان-عجل الله تعالي فرجه الشريف

ensanzade آنلاین نیست.  
Digg this Post!Tweet this Post!Share on FacebookShare on google+
پاسخ با نقل قول
لینک ها
The Following User Says Thank You to ensanzade For This Useful Post:
پاسخ

آموزش قرار دادن مطلب ، نظر و فعاليت در نورآسمان

لیست کامل لینک های جالب و مفید لینکدانی نورآسمانکاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
کاربران دعوت شده

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
رازی که بعد از رحلت "بهجت العرفا" فاش شد golenarges شخصيت های مرتبط با جهان اسلام 0 30-10-2013 10:05
غبار غمبار مهجوری بر نظرات رهبری hejran8 رهبری 4 16-09-2013 21:27
جایگاه نامطلوب زنان در فلسفه golenarges ادبیات و علوم انسانی 0 04-08-2013 09:37
سوال | پیشرفت صنعت و فناوری وگسترش مراکز علمی .... sarvenaz پرسش‎ و‎ پاسخ‎ 43 03-08-2013 10:40
تاریخ کابالا | افشاء و نقد فلسفه فراماسونری vorojax فراماسونری ، شیطان پرستی و... 0 14-07-2013 19:28

TwitterFacebookGoogle Plushttps://telegram.me/basijtvRSS Feed@basijtv

مسئولیت مطالب و نظرات مندرج در سایت بر عهده شخص ارسال کننده بوده و سایت نورآسمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال موضوعات مطرح شده ندارد.
در صورت تمایل با رایانامه سایت به ادرس nooreaseman@chmail.ir تماس حاصل کنید.


اکنون ساعت 01:15 برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.


Powered by: vBulletin Version 3.8.7
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2

vBFarsi Language Pack Version 4.0 beta1